Camelyaf Takviyeli Plastik CTP Boru

Camelyaf takviyeli plastik CTP, camelyafı ile taşıyıcı bir matriks reçinenin birleştirilmesi ile elde edilen kompozit bir malzemedir. Camelyafı takviyeli plastik, ortam koşullarına dayanıklı, esnek ama yeterli mekanik dayanıma sahip olmayan plastik (ör: polyester reçine) ile, yüksek mekanik dayanımlı cam elyafının bir araya getirilmesi ile elde edilen üstün nitelikli bir kompozit mühendislik malzemesidir.

CTP malzemenin iki ana hammaddesi bulunmaktadır : Doymamış polyester reçine ve cam elyafı.

CTP Camelyaf Takviyeli Plastik üretiminde en yaygın olarak kullanılan doymamış polyester reçineler, takviyeli plastikler içinde termoset gurubunda yer alan reçinelerdir. El yatırması gibi basit kalıplama tekniklerden en karmaşık makineleşmiş kalıplama tekniklerine kadar her tür kalıplama tekniğine hitap eder. Polyester reçineler, çok geniş bir kimyasal aileyi kapsar ve genel olarak dibazik asitlerle polihidrik alkollerin kondensasyon reaksiyonu sonucunda elde edilirler. Kullanılan dibazik asit türüne bağlı olarak, doymamış polyester reçineler, kompozitin genel amaçlı, kimyasal dayanımlı veya yüksek kimyasal dayanımlı olmasını sağlayacak şekilde "ortoftalik" , "izoftalik" veya "bisfenolik" olarak adlandırılır.

Camelyaf Takviyeli Plastik CTP üretiminde kullanılan camelyafı, kum, alumina, kireç taşı, kolemanit, kaolen... gibi geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. Çok ince öğütüldükten ve homojen olarak karıştırıldıktan sonra, karışım yaklaşık 1600 °C sıcaklıktaki ergitme fırınına verilmekte ve burada yavaş yavaş sıvı hale dönüşen cam eriyiği, platin / rodyum alaşımlı kovanlardan, bir sarma sistemi ile, yüksek hızda çekilmekte ve 10-25 mikron çapında elyaf olarak bobin haline getirilmektedir.

Camelyaf Takviyeli Plastik CTP, takviye malzemesi (camelyafı) ve taşıyıcı matriks'in (reçine)

birlikte kalıplanması ile elde edilmektedir. Bu işlem, çok farklı metodlarla yapılabilirse de, prensip, camelyafının, taşıyıcı reçine ile, uygun bir şekilde "ıslatılması"dır. Camelyaf Takviyeli Plastik Polyester reçineler, kimyasal bir reaksiyon ile polimerize edilerek, sert, çözülmeyen, ergimeyen bir madde haline dönüştürülmektedir.

CTP malzemenin kalitesi, (performansı), cam elyafi - reçine arasındaki bağın kuvveti ile doğru orantılıdır. Fiziksel performans, takviye malzemesi olan cam elyafının,

Camelyaf Takviyeli Plastik CTP Malzemelerİn Genel Özellİklerİ :

 1. Yüksek korozyon dayanımı,
 2. Bakım gerektirmez,
 3. Hafiftir,
 4. Düşük kurulum maliyeti,
 5. Kaymazlık,
 6. Yüksek darbe dayanımı,
 7. Yangın dayanımı,
 8. Dielektrik dayanımı,
 9. Kimyasallara karşı yüksek dayanım,
 10. Antibakteriyedir,
 11. Kopma uzaması metallere göre daha yüksektir,
 12. Çevreyle dosttur,
 13. Yüksek Mekanik dayanım,
 14. Tasarım esnekliği,
 15. Kolay tamir edilebilirlik,
 16. İstenilen renkte üretilebilme,
 17. Sonsuz ömür (teorik olarak)
 18. Yüksek ısıl dayanım.